: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015


: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015: 26.07.2015    . ,  , , .

2,4 . , , - . ,   5  2015 , ,   .

 ,   ,   . ,   ,  . . ,  .  ,   ,     .

,     . ,   .

: http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-28-81373


© 2010 Copyright