22,5


: 30.05.2016

        22,5

  , 22,5 , - .

, 17 33 15 753 -, , -, , -, , , , , , , .

" 08:00 18 31 22 589 -, , -, , -, , , , , -, , , , 11 4 856 ", .

889 145 .

13 , , , , , , -, , .

. , , , . 3 -8 1 -2.

-2 . : - -200 -76.


: http://earth-chronicles.ru/news/2016-05-18-92200

:  
:   =  


: http://rejimm.ru/news_1464616314.html

 -
-

© 2010 Copyright